banner

ຜະລິດຕະພັນ

ອີງໃສ່ biometrics, RFID identfcation, ການສື່ສານໄຮ້ສາຍແລະເຕັກໂນໂລຢີອື່ນໆ, ມັນຖືກນໍາໃຊ້ຕົ້ນຕໍໃນການແກ້ໄຂສໍາລັບວິສາຫະກິດ, ສະຖາບັນ, ວິທະຍາເຂດ, ແລະສະຖານທີ່ກໍ່ສ້າງ.